Hoeveel wilt u doneren ?

Easy Joomla Paypal Payment / Donations Module

Poll

Uit onderzoek is gebleken
dat 90% van de ondervraagde
gasten het nodig vind dat er
een kledingbank in Zwolle is

Route planner

Geef uw adres en wij plannen uw route


Openingstijden.

 

Let op: De openingstijden zijn aangepast.

 

Uitdeeldagen nu ook voor volwassenen kleding
De Kledingbank is 1x maal per maand geopend op zaterdag van 10.00 - 12.00 uur.
De ene maand volwassen kleding de volgende maand kinderkleding.

 

Een ieder die 3 maanden of langer geen gebruik heeft gemaakt van de kledingbank Zwolle dient een nieuw aanvraagformulier te halen bij de hulpverlenende instantie voorzien van datum, handtekening en stempel. c.q. handtekening. Dit nieuwe aanvraagformulier dient u bij de eerstvolgende uitgiftedag te overhandigen aan een van de vrijwilligers van de kledingbank.

Zonder deze nieuwe aanvraag maakt u geen aanspraak op kleding.

 

 

Heeft u dringend kleding nodig buiten de openingstijden, dan kunt u contact opnemen met: Alice Verbaten (06-16753021)

De eerstvolgend uitgifte is:

 

 

2017

Vakantie 18 juni    t/m  16 augustus!!

 

12 augustus      Volwassenen

 

9 september      Kinderen

 

7 oktober          Volwassenen

 

4 november      Kinderen

 

16 december    Volwassenen

 

16 December kerstfeest voor de kinderen met kado's en warme chocomelk,snoep,koek, enz.

     Van 12.00 tot 14.00 uur

 

     Van 18  December (2017) tot 13 Januari (2018) VAKANTIE

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------